Voor 1994 is asbest veelvuldig toegepast in de bouw. Doordat asbest relatief goedkoop was, is het heel lang gebruikt als bouwmateriaal voor onder andere, golfplaten, schoorsteenpijpen en plaatmateriaal. Dakbedekking waarin asbest verwerkt zit, heeft volgens de overheid een levensduur van ongeveer 30 jaar. Vandaar dat 2024 beschouwd wordt als een redelijke termijn waarop alle asbesthoudende daken vervangen moeten zijn.

Wat wordt in deze regeling verstaan onder asbest?

De meest toegepaste soorten zijn witte asbest (chrysotiel), bruine asbest (amosiet) en blauwe asbest (crocidoliet). In golfplaten is witte asbest oftewel chrysotiel maar soms zit er ook nog een klein percentage blauwe asbest oftewel crocidoliet in.

Mag ik zelf het asbest verwijderen?

Ja, tot 35 m2 mag u zelf het asbest verwijderen.

Nee, als het meer is dan 35 m2 moet het asbest worden verwijderd door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Het bedrijf moet beschikken over de volgende certificering ten behoeve van het verwijderen van asbest:
SC 530: Asbestverwijdering; De inventarisatie van het asbest (asbestinventarisatierapport) moet gedaan worden door een ander bedrijf dan het bedrijf wat de asbest saneert. Dit bedrijf is SC540 gecertificeerd. Klik hier voor meer info 

Waarom is asbest gevaarlijk?

Zolang de asbestvezels gebonden zijn, is er geen gevaar. Pas als de vezels loslaten, kunnen de vezels een gevaar vormen voor de gezondheid. Door verwering van het verbindingsmateriaal (cement) komen de asbestvezels vrij. Bij een dak van 30 jaar oud is dit jaarlijks 1 kilo aan vezels per 1000 vierkante meter.