Poedercoat Westland

Dak renovatie

Het verwijderen van 1650 m2 Asbesthoudende golfplaten. Deze bestonden uit een golfplaat met hieronder een isolatieplaat. Doordat wij de onderste isolatieplaat hebben laten zitten, kon de inventaris onder het dak blijven staan gedurende de werkzaamheden. Na de sanering hebben wij geïsoleerde dakplaten teruggeplaatst. Dit werk is in 1 weekend uitgevoerd zodat de opdrachtgever zo min mogelijk hinder ondervond en na dit weekend de productie weer hervat kon worden.

Paneeltype : SAB D95
Kleur : Gooswing grey ( RAL7035)

Bijzonderheden :  Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 3 dagen in combinatie met 2 kranen, en meerdere shiften zodat de klant na het weekend zijn productie weer kon hervatten.
Ook zijn er lichtplaten toegepast zodat er meer natuurlijk licht op de werkvloer aanwezig is.

Prysmian Delft