Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen en wanneer moeten de werkzaamheden afgerond zijn?

De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. U kunt uw subsidieaanvraag tot 31 december 2019 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling van de rijksoverheid.

De regels voor het subsidiëren van het verwijderen van asbestdaken per 2018 zijn als volgt. De bijdrage komt op € 4,50 per vierkante meter (m²) te verwijderen asbestdak en kan zowel door particulieren als bedrijven en instellingen worden aangevraagd. Er geldt een minimum van 35 m² en de maximale vergoeding bedraagt € 25.000,00.
Stapelen met andere subsidies mag, dus ook die van de provincies. Wel geldt het principe Op = Op. Het totale beschikbare subsidiebudget tot 2020 is € 75 miljoen. De uitputting van het totale budget verloopt op dit moment erg snel. Het totaal beschikbare budget van € 75 miljoen kan daardoor eind 2018 zijn uitgeput. Na uitputting van het totale budget zal er geen nieuw budget meer bijkomen. dit betekent op=op! Dien daarom na de sanering van het asbestdak zo spoedig mogelijk uw subsidieaanvraag in!

Subsidie aanvragen
Particulieren en bedrijven kunnen vanaf 2 januari 2018 een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. Ander asbestmateriaal dat in gebouwen kan zitten, zoals isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden omdat dit materiaal niet onder invloed van de buitenlucht verweert en niet kan vrijkomen. Dit materiaal komt daarom ook niet in aanmerking voor de subsidie.
Alleen de dakeigenaar mag subsidie aanvragen: dus geen machtiging. Gemeentes en provincies mogen ook aanvragen, als zijnde asbestdakeigenaren.

Kort samengevat

  • De subsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbestdak;
  • Maximale vergoeding per adres bedraagt € 25.000,00;
  • Minimale hoeveelheid asbestdak om in aanmerking te komen is 35 m²;
  • De regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2019;
  • Op 9 oktober 2018 was er nog maar € 4 miljoen van het totale beschikbare budget over;
  • Aanvraag voor subsidie is achteraf en mag tot uiterlijk zes maanden na uitvoering;
  • Werkzaamheden dienen door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd te worden;
  • Alleen de eigenaar van het asbestdak kan de subsidie aanvragen via www.rvo.nl

 

Stapelen met andere subsidies mag, dus ook die van de provincies.