Buurtinitiatief organiseert sanering van asbestdaken en verduurzaming van woningen.

Wij kregen de opdracht om deze sanering en verduurzaming in goede banen te leiden.

Een aantal jaar geleden werd in de wijk Vogelbuurt in Nieuwegein een werkgroep opgericht, met als doel om de mogelijkheden te bekijken om collectief de asbestdaken te saneren en tegelijk de woningen te verduurzamen. Het gaat daarbij om 62 woningen aand e Gruttostraat, Pijlstaart, Zwanensingel en Kuifduiker. De werkgroep had tijdens een bijeenkomst in maart 2018 aan de buurtbewoners getoond wat een sanering van de daken, het isoleren van de beganegrondvloer en het plaatsen van zonnepanelen voor hen kon betekenen. Het project werd verder uitgewerkt en eind 2019 gaf het grootste deel van de bewoners aan mee te willen doen.

We gingen eerst met alle betrokken individuele bewoners rond de tafel zitten om te bepalen welke werken in hun woning uitgevoerd moesten worden en om een individuele offerte op te stellen. Daarna maakten we een asbestinventarisatie per woning op. Tijdens deze controle werd vastgesteld dat de asbestdaken totaal verouders waren, wat voor heel veel vocht in de woningen zorgt. De nieuwe geïsoleerde daken in combinatie met de goten moeten dit probleem in de toekomst vermijden. Daarnaast was het belangrijk om een betere brandscheiding tussen de onderlinge huizen aan te brengen. Meer lezen over dit project? Lees hier het gehele artikel in de Stedenbouw (editie 767 pagina 128/129).