Disclaimer

Alle eventuele auteursrechten die rusten op informatie op deze website, waaronder teksten, afbeeldingen, foto’s, etc., berusten bij ons of bij derden van wie wij een gebruiksrecht hebben verkregen. Het is daarom niet toegestaan deze informatie te verveelvoudigen of openbaar te maken. Wilt u informatie gebruiken, dan kan dat uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

Biersteker Asbest & Renovatie heeft uiterste zorg betracht om op de website informatie weer te geven die juist, volledig en actueel is. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolkomenheden bevat. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van onvolkomenheden op deze website (inclusief typefouten) of schade die is ontstaan door het gebruik van deze website of de informatie die erop staat.